Class XII Topper Students

STUDENT NAME (STREAM) PERCENT YEAR
Ishan Singh (Science) 95.2 2024
Aditi Singh (Biology) 92.2
Kishan Rai (Commerce) 91.0
Rishabh Kumar(Science) 92.8 2023
Prateek Tiwari(Biology) 94.6
Charu Datta(Commerce) 90.8
Manya Rai(Science) 96.2 2022
Vivek Yadav(Biology) 96.2
Ayushi Gupta(Commerce) 92.6
AVNEEL SINGH (SCIENCE) 98% 2021
POOJA SAHU (COMMERCE) 97.6
SHIVAM PANDEY(BIOLOGY) 96.8 2020
SALONI RAI (MATHS) 96.2
Nihalika Srivastava (Commerce Stream) 97.2
UTKARSH RAJ (BIOLOGY) 95.2 2019
ASHISH DWIVEDI( MATHS) 95.8
PUSHKAR RAI 95.4 2018
SHAHRUKH NASIR 96 2017
PARTH NARAYAN SINGH 94 2016
SAUMYA KUMAR RAI 95.4 2015
POOJA RAI 94.8 2014
PAWAN KUMAR SINGH 93.6 2013
ARCHIE SRIVASTAVA 91 2012
MUMTAHINA AZIZ 92 2011
PRIYANKA RAI 86 2010
SHADAIN MASOOD 90 2009
SHUBHAM SHOUNDIC 84.2 2008
ABHAY SRIVASTAVA 84.4 2007
ADITYA RAJ 84.8 2006
KUMAR NIKHIL CHITRASHI 88.6 2005
SANJAY KUMAR 79.8 2004
ABHISHEK SRIVASTAVA 77.4 2003
SAURABH SRIVASTAVA 87 2002