Class X Topper Students

Name Percentage Year
Himanshu Tripathi 98.6 2024
Suhani Sahay 98.0 2023
Ethi Singh 97.4 2022
VIKAS YADAV 98 2021
SANJANA SINGH 98.4 2020
SIDHARTH RAI 97.6 2019
SALONI RAI 97.4 2018
ANKUR SHARMA 94.83 2009
MOHD GHAZI KHAN 91.1 2008
MASOOM RAZA 91.5 2007
VIKAS CHAURASIYA 86.1 2006
MOHHAMAD AHMAD 85.8 2005
ADVITYA GAURAV 86 2004
KUMAR NIKHIL CHITARNSHI 91 2003
RISHI KUMAR 86.4 2002
ABHISHEK RAI 86.6 2001
VAIBHAV SRIVASTAVA 91.2 2000